Immigration Law Aid
English | Русский | Tagalog | Español
  • ARTICLES
  • NEWS AND UPDATES
FAMILY BATAY PETISYON

Walang limitasyon sa  bilang ng mga visa sa immigration  ngunit itoy ibininigay para lamang sa immediate na mga kamag-anak ng mga US Citizen - asawa at walang asawang mga anak sa ilalim ng edad ng 21.Ang ibang mga kamag-anak ay nahahati sa mga sumusunod na kategorya:

         1.  Unang kagustuhan ay ibinibigay sa mga walang asawang mga anak ng US Citizen na mas matanda kaysa sa 21.1.
         2.  Pangalawa ang kagustuhan ay ibinigay sa asawa at walang asawang (sa ilalim ng 21) anak sa Legal Permanent Residents.
         3.  Pangatlong preference ay ibinibigay sa mga may asawa na anak sa US Citizens.
         4.  Ikaapat preference ay ibinibigay sa mga kapatid ng US citizen na mas matanda kaysa sa 21.

Ang kabuuang bilang ng pamilya batay visa ay tinutukoy ng mga sumusunod na ang pagkalkula: 480.000 minus ang bilang ng mga kamag-anak (at mga bata ipinanganak sa Legal Permanent Residents) na pinapayagan sa US sa isang nakaraang piskal na taon, kasama ang bilang ng mga hindi nagamit ng trabaho batay visa mula sa nakaraang piskal na taon.
  • CONTACT FORM
  • Please enter the required information to inquireAvvo - Rate your Lawyer. Get Free Legal Advice.